ProDokkum Logo

Stagebureau

Het PRO Dokkum heeft door jarenlange ervaring op het gebied van werktoeleiding en stagebegeleiding een zeer uitgebreid netwerk van bedrijven en instellingen waar leerlingen van onze school terecht kunnen.

Het stagebureau op school wordt gevormd door M. de Vries en A. Schaafsma en F. Riemersma.
Zij zoeken in overleg met de leerling en zijn ouders geschikte stageplaatsen en begeleiden en bemiddelen de leerling naar werk.
Hierbij hoort ook het verzorgen van regelingen op het gebied van sociale wetgeving.

 

A.Schaafsma   M.de Vries

A.Schaafsma
Stagebureau

 

M.de Vries
Stagebureau

Externe stage

In de derde fase gaan de leerlingen stage lopen in een bedrijf buiten school. Vanaf 16 jaar wordt door het stagebureau in overleg met de leerling en zijn ouders een stageplaats gezocht.
Het individuele rooster dat op de schooldagen wordt gevolgd wordt zoveel mogelijk afgestemd op de stageplaats en op de verwachtingen voor de toekomstige werkplek.
De stagedocenten begeleiden de leerling op zijn stageplek, en door wekelijkse gesprekken op school.
Door het werken in de stagebedrijven wordt de leerling toegeleid naar een arbeidscontract.
Soms is hiervoor een regeling nodig, ook hierbij is het stagebureau behulpzaam.

 hef2   michelextern