ProDokkum Logo

Actueel 2019-2020

Update 30 maart 2020

Het is deze week de derde week dat scholen het onderwijs op afstand organiseren. Naarmate de tijd voortschrijdt blijkt het voor leerlingen een uitdaging de motivatie op te blijven brengen. Toch verdienen de leerlingen een compliment, want over het algemeen – zo blijkt uit de telefoontjes die docenten en mentoren plegen – wordt het huiswerk trouw gemaakt.

Mentoren en docenten proberen wekelijks een belmoment te realiseren. Naast het telefoontje, wordt er veelvuldig gemaild met leerlingen en ouders aangaande het te maken huiswerk. Uitgangspunt is dat het te maken huiswerk zoveel als mogelijk via de zg. Yurlspagina aangeboden wordt.

Ook een compliment verdienen al die leerlingen die ervoor gekozen hebben om in onderling overleg met het stagebedrijf de stage voor te zetten.

Uitdagingen zijn er ook: de bij de brancheopleidingen behorende examens zijn tot nader orde uitgesteld. Het is op dit moment nog niet te zeggen wanneer deze examens plaats kunnen vinden.

Mochten er verder ontwikkelingen zijn, dan zullen we u via de email en de website informeren.

Het docententeam PRO Dokkum

Update 23 maart 2020

Geachte ouder(s)/ verzorger(s),

Een week geleden, 16 maart jongstleden, heeft de school op last van de overheid de deur moeten sluiten. Vanaf dat moment zijn docenten druk geweest met het regelen van onderwijs op afstand. Zo hebben onze leerlingen huiswerkpakketjes thuis bezorgd gekregen, hebben docenten veelvuldig mailcontact met de leerlingen via het schoolaccount en worden er digitale huiswerkopdrachten verstrekt via de, bij de leerlingen bekende, Yurls-pagina. Terugkijkend op de eerste week onderwijs op afstand, dan zien we dat de leerlingen over het algemeen bijzonder goed hun best hebben gedaan het huiswerk zo goed mogelijk te maken. Er zijn zelfs onderlinge huiswerk wedstrijdjes via Instagram georganiseerd. Helaas waren er ook een aantal leerlingen die in de veronderstelling leefden dat de afgelopen week een vakantieweek was. Helaas voor deze leerlingen: onderwijs op afstand is ook onderwijs en dus niet vrijblijvend. De andere kant was er ook: leerlingen die 5 à 6 uur per dag aan hun huiswerk hebben zitten werken. Hierbij is het van belang te benoemen dat het er niet om gaat zoveel mogelijk huiswerk te maken, maar het huiswerk zo goed mogelijk te maken. Docenten hebben richtlijnen aangegeven ten aanzien van het maken van het huiswerk. Er wordt veelvuldig, zowel door de leerlingen als door de ouders, met docenten gemaild aangaande de huiswerkopdrachten. Uit naam van het team willen we de ouders bedanken voor de mate waarin ze betrokken zijn bij het maken het huiswerk. Om het mailverkeer en het huiswerk enigszins te sturen zijn docenten van 9.00 tot 12.00 uur via de mail bereikbaar. Gezien de bijzondere omstandigheden en de hieruit voortvloeiende druk waar docenten momenteel voor geplaatst zijn, kan het zijn dat er niet direct een antwoord gegeven kan worden. We vragen daarvoor uw begrip. Mochten er verdere ontwikkelingen zijn dan zullen wij u via de email en/of de website informeren.


Het docententeam PRO Dokkum


UPDATE 16-3-2020

Afspraken voor de leerlingen aangaande huiswerk en externe stage

A  Fase 1 en fase 2 hebben deels al huiswerk meegekregen.
Het deel dat nog geen huiswerk heeft, zal deze week gebracht worden.
Hieraan zullen huiswerkopdrachten worden toegevoegd.
Van de leerlingen word verwacht dat ze proberen betreffende opdrachten/taken in de komende weken uit te voeren en af te hebben.Ook kan er via de schoolaccount met de leerlingen gemaild  worden aangaande huiswerkopdrachten.
Houd ook de mail dus ook nadrukkelijk in de gaten. Dit zal verschillen per fase en per klas.
Ook kan er, via Yurlz-pagina van school, huiswerk worden opgegeven met daarbij specifiek huiswerk voor theorie van de branchecertificeringen en de Entree-opleiding. Houd dus ook de Yurlz-pagina in de gaten of daar huiswerk voor je op staat !

B Besloten is dat alle stages t/m 6 april niet door te laten gaan. Tenzij stagebedrijf en ouders de voortgang van de stage goedkeuren. Dit echter met medeweten van het Stagebureau (i.v.m. verzekeringstechnische zaken).
Het stagebureau zal dan contact opnemen met de stagebedrijven.

C Vragen van ouders graag richten aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voorlopige sluiting PRO Dokkum van 16 maart t/m 6 april 2020.

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Bij hoge uitzondering ontvangt u een brief van school op zondag. De maatschappelijke omstandigheden door de verbreiding van het coronavirus dwingen ons daartoe.

We hebben u de afgelopen dagen geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot het coronavirus. Ons uitgangspunt was om aan te sluiten bij de lokale overheid, lokale GGD en het RIVM. Waarbij het onze bedoeling was het onderwijs zoveel mogelijk door te laten gaan, mits dit op een verantwoorde, veilige manier te organiseren kon.

De ontwikkelingen gaan nu snel: er is een oproep van de Federatie van Medisch Specialisten om scholen te sluiten en de bezorgdheid onder u als ouders, onze leerlingen en medewerkers neemt toe.

Wij vinden het van groot belang om:

a. maatregelen in te zetten om de verdere uitbraak van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan;

b. veiligheid van onze leerlingen en hun familiekring, onze medewerkers en andere nauw betrokkenen voorop te stellen;

c. onrust weg te nemen en helderheid te verschaffen;
Het kabinet heeft vanmiddag nieuwe maatregelen afgekondigd. Die leiden ertoe dat we vandaag,

15 maart 2020, hebben besloten om de school te sluiten van maandag 16 maart t/m maandag 6 april aanstaande.

Kinderen van ouders die werken in de vitale sectoren (gezondheidszorg, politie en brandweer) kunnen wel naar school. Zij worden opgevangen.

U kunt ervan op aan dat de school initiatieven zal ontplooien om onderwijs op afstand te organiseren. Uiteraard brengen we u daarvan op de hoogte.

Ten aanzien van externe stages het volgende: voor zover het geen stages betreft in sectoren die dicht moeten blijven, gaan de externe stages voor alsnog gewoon door! Nadere berichtgeving volgt morgen.

Mochten er verdere ontwikkelingen zijn dan zullen wij u via de email en/of via onze websites informeren.

Met vriendelijke groet, mede namens het team,

Broer van Kammen
directie

Geert van Lonkhuyzen
dagelijks bestuurder

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Brief aan alle ouders/ verzorgers,

Donderdagmiddag 12 maart 2020 zijn door de Rijksoverheid de maatregelen per direct verscherpt om de verspreiding van het coronavirus (Covid-19) in te dammen en beter te beheersen. Deze maatregelen gelden ook voor kinderen die naar school gaan en/ of de kinderopvang (peuterspeelzaal, dagopvang, naschoolse opvang) bezoeken.

Maatregelen Rijksoverheid

In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen ter verspreiding van het coronavirus. Deze maatregelen gelden voor heel Nederland, tot en met 31 maart. Minister-president Rutte en minister Bruins lichtten de maatregelen toe tijdens een persbijeenkomst.

De maatregelen zijn:

· Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.
· Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
· Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden. · Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met verminderde weerstand) vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
· Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland.
· Scholen in het primair -, voortgezet - en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis blijven.

Houd uw kind thuis als hij/zij verkoudheidsklachten heeft.

Kinderen met klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts kunnen niet naar school en/of de opvang. We vragen u uw kind dan thuis te houden. We zullen hier strenger dan u wellicht van ons gewend bent op moeten toezien en vragen hiervoor uw begrip.

Hygiënemaatregelen

Naast de nieuwe maatregelen van Rijksoverheid, zijn ook de onderstaande maatregelen belangrijk om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

· Was je handen regelmatig met water en zeep
· Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
· Gebruik papieren zakdoekjes
· Geen handen schudden
· Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt

Het nieuwe coronavirus in Fryslân

Bij meerdere personen in de provincie Fryslân is nu een infectie met het nieuwe coronavirus vastgesteld. Als het noodzakelijk is, zal GGD Fryslân onze school hierover verder informeren.

Meer informatie Actuele informatie over het coronavirus vindt u op de website van het RIVM. Of bekijk de vragen en antwoorden van het RIVM. Op de website van GGD Fryslân vindt u de actuele situatie over de situatie in Fryslân. Heeft u nog vragen? Bel dan het landelijke informatienummer: 0800 - 1351 voor vragen over het coronavirus. Voor vragen over uw persoonlijke situatie belt u met GGD Fryslân Infectieziektebestrijding: 088 22 99 333 (iedere werkdag bereikbaar tussen 9.00-12.30 uur en 13.00-17.00 uur).

Vrijdag 28 februari 2020 Muziekproject in samenwerking met ROC de Friese Poort

In samenwerking met muziekcentrum Opus3 en ROC Friese Poort maken de leerlingen van F2A en F2B kennis met het vak DJ-en.  Met instructie en begeleiding van professionele DJ’s en met ondersteuning van de studenten van de Friese Poort, leren onze scholieren de beginselen van het DJ-en, mixen en entertainen. Na deze drie kennismakingslessen, bestaat er een mogelijkheid om tegen een kleine vergoeding hier individueel mee verder te gaan.

20muziek 1 20muziek2 20muziek 3

Dinsdag 25 februari 2020 Excursie Tweede Kamer in Den Haag 

Twee groepen uit fase 2 en enkele leerlingen uit fase 3 hebben een bezoek gebracht aan Pro Demos in Den Haag. Speciaal voor leerlingen in het praktijkonderwijs is er het educatieve excursieprogramma Politiek in Praktijk. Tijdens dit programma brengen uw leerlingen een bezoek aan de Tweede Kamer, ontdekken zij het Binnenhof en zien ze met eigen ogen hoe dicht politiek eigenlijk bij ze staat. De groep werd ontvangen door een enthousiaste begeleider die bekend is met de doelgroep praktijkschoolleerlingen. Het rollenspel ''stad bouwen" is interactief en sluit aan op de belevingswereld van leerlingen. Zo ervaren de leerlingen, in practische zin, wat democratie is. Kortom een indrukwekkende en leerzame excursie die gecombineerd werd met een rondwandeling (+gelegenheid om te shoppen) door het centrum en een bezoekje aan Mac Donalds. Rond 20.00 uur waren weer terug in Dokkum.

 den haag1     den haag2jpg

Woensdag 12 februari 2020 OPEN DAG

 20open1 20open2

Dinsdag 11 februari 2020 PrO-unihockeytoernooi Sneek weer een succes

Het LO netwerk PrO-Fryslan organiseerde het jaarlijks terugkerende unihockeytoernooi in Sneek.
Praktijkschool "De Diken" was de organiserende school en had alles weer dik in orde.
Er deden 15 teams mee van verschillende Praktijkscholen uit Friesland. (9 jongensteams en 6 meisjesteams)
Onze school deed ook dit jaar mee met 2 jongensteams en 1 meisjesteam.
Dit jaar waren we met een goed getrainde selectie afgereist naar Sneek.
De meiden moesten bij de eerste wedstrijd nog een beetje wennen maar raakten toen op stoom.
UIteindelijk wisten onze meiden 4 van de 5 wedstrijden overtuigend te winnen en werden daarmee verdiend eerste.
Ook de jongens1 wisten verdienstelijk de kruisfinales te bereiken waarin ze dik wonnen van De Diken1 met 5-0 !!. 
In de finale waren ze echter net niet opgewassen tegen de jongens van De Compagnie uit Heerenveen,
die na shoot-outs net even iets beter waren. Dit resulteerde in een mooie tweede plaats. 
Al met al een sportieve dag waarbij onze leerlingen zich geweldig hebben gedragen en ingezet. Een prima prestatie !

20uni1 20uni2

Vrijdag 29 januari 2020 Afsluiting lessenserie Rots en Water

Tijdens de gymnastieklessen van de eerstejaars leerlingen is de afgelopen maanden een lessenserie Rots en Water gegeven. Dit is een psycho-fysieke weerbaarheidstraining waarin leerlingen weerbaarheid (Rots)en sociale vaardigheden (water) in balans gepresenteerd en getraind worden .
Doelstelling van deze trainingen zijn om de communicatieve-en sociale vaardigheden te vergroten.
Daarnaast richten we ons op het voorkomen en verminderen van sociale problemen zoals: hoe om te gaan met tegenslag/conflicten, pesten, groepsdruk, meeloopgedrag en (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Ook is er stil gestaan bij de juiste aanpak en oplossen van conflicten , het herkennen van "lichaamstaal" en het duidelijk grenzen leren stellen. 
Kortom het bevorderen van de sociale en emotionele ontwikkeling van de leerling.
Met deze lessenserie, met veelal op schoolgerichte oefenvormen, hopen we de leerlingen weerbaarder te hebben gemaakt en positive sociale vaardigheden meegegeven te hebben. 
Vandaag hebben we de lessenserie afgesloten en hopen dat de betreffende leerlingen de aangeleerde vaardigheden in de praktijk kan toepassen.

Voor meer info over deze training zie uitzending IK BIN PRO bij Omrop Fryslan
20 rots1 20rots2

Woensdag 22 januari 2020 Jongens 2e leerjaar succesvol bij PrO Basketbaltoernooi Lwrd. 

Met onderstaand team van jongens uit de klassen F1D en F1E is er deze woensdag meegedaan aan het jaarlijkse
PrO-basketbaltoernooi. Organisatie was deze keer in handen van Praktijkschool "De Compagnie" uit Heerenveen .
Alle praktijkscholen van Fryslan waren vertegenwoordigd met 1 of meer jongens/meisjesteams.
Het was een leuk en sportief toernooi waarbij PRO Dokkum alle 6 wedstrijden die ze moesten spelen wisten te winnen.
Dit resulteerde in een welverdiende 1e plaats. Gefeliciteerd allemaal. 
(v.l.n.r. Jaap Reen, Albert Jan Nijmeijer, Milan Top, Tibo vd Naald, Nikhil Sewpal, Patrick Hoekstra en Leon Ferwerda)

20basket1 20basket2

Dinsdag 21 januari 2020  Allereerste geslaagden schoonmaakdiploma microvezel !!

Drie leerlingen hebben de Certificering Werken in de schoonmaak Microvezel zeer succesvol afgerond! Marije Veenstra, Mirthe Alkema en Sabrina de Vries zijn alle drie geslaagd. De afgelopen maanden is er hard gewerkt en veel geoefend. Het examen, afgenomen door een externe examinator, bestond uit zowel theorie als praktijk van de volgende onderdelen:
-Moppen
-Interieur + stofzuigen
-Sanitair + sanitaire ruimte moppen
-Stofwissen
Eerder waren zij al geslaagd voor Werken in de schoonmaak Traditioneel. Microvezel is hier de vervolgcursus op.
Steeds meer bedrijven werken volgens de Microvezel methode i.v.m. de strenge milieu eisen en ergonomie.
Door het behalen van beide certificaten worden de kansen op de arbeidsmarkt sterk vergroot. Gefeliciteerd dames ! 
Top gedaan !

20micro1 

Donderdag 16 januari Premiere "IK BIN PRO" in theater Sense te Dokkum

Bij theater Sense in Dokkum ging donderdag onder grote belangstelling de televisieserie ‘Ik bin Pro’ in première over leerlingen van Pro Dokkum. Leerlingen, docenten, genodigden, stagebedrijven en ouders van leerlingen die een actieve rol hebben in de documentaire waren aanwezig. Daarnaast waren ook de sponsoren van de documentaire en de wethouder dhr J.D de Vries aanwezig bij deze feestelijke première. Onder het toeziend oog van de documentaire-maker Murk vd Schaaf en zijn kameraman Jan was het Raynaud Ritsma die met enkele genodigden in gesprek ging.
Vervolgens heeft iedereen een 'previeuw' gekregen van enkele uitzendingen /fragmenten uit de documentarie IK BIN PRO.
Zowel de leerlingen als de volwassenen waren super mooi gekleed zoals dat hoort bij een gelegenheid als deze. (zie onderstaande foto's)

Na afloop was er een hapje en een drankje voor iedereen. Youri Hiemstra (oud leerling van onze school) was bereid gevonden nogmaals zijn vaardigheden als DJ te laten horen.  

 20premrodeloper 20prem1

20premzaal 20premmurk

20premgemengd 20premdames

20premjouri 20premallen 

Over de leerlingen en het praktijkonderwijs bestaan veel vooroordelen, daarom heeft Omrop Fryslân in samenwerking met het praktijkonderwijs Fryslân de televisieserie ‘Ik bin PRO’ gemaakt. ‘Ik bin PRO’ is vanaf woensdag 22 januari iedere woensdag te zien om 17.30 uur bij Omrop Fryslân.

Donderdag en vrijdag 19+20 december 2019  Kerstvieringen en kerstontbijt.

Op de laatste twee dagen voor de kerstvakantie hebben er in de diverse fasen gepaste kerstvieringen plaatsgevonden.
Dit jaar had de viering het thema "dromen" . Docenten hadden deze vieringen in samenwerking met leerlingen voorbereid.

19viering1 19viering2

Per fase werden er op vrijdagochtend op vier plekken in school kerstontbijt gehouden.
Lokalen en kantines waren sfeervol ingericht en iedereen genoot van een zeer goed ontbijt.  

19ontbij1 19ontbijt 2


Vrijdag 13 december 2019  Kerstfair Dokkum met donatie aan de voedselbank.

In het centrum van Dokkum werd dit jaar een Dickens Fair gehouden. Dit jaar ontstond, vanuit het vak Winkel & Detail, het idee om deel te nemen aan deze fair namens PRO Dokkum. In de voorbereiding werden veel mooie artikelen door leerlingen vervaardigd. Deze handgemaakte werkstukken werden verkocht door leerlingen en docenten tijdens de fair. De gehele opbrengst van deze dag, een mooi bedrag van €700, werd gedoneerd aan de voedselbank in Dokkum.

19fair1 19fair2

 

Donderdag 5 december 2019  Sinterklaas bezoekt school.

Ook dit schooljaar heeft de "goed heilig man" weer de moeite genomen onze school te bezoeken.
Zowel in de klassen als in de personeelskamer heeft de Sint zijn bevindingen van het afgelopen jaar aan de leerlingen en docenten mede gedeeld.
Met name in de klassen van fase 1 zijn er die dag gezellige sinterklaasvieringen geweest met erg mooie (zelfgemaakte) surprises. 

19sint1 19sint 2

Donderdag 5 december 2019  Geslaagden bosmaaier certificaat

bosmaaierTwee leerlingen van school hebben de afgelopen weken een cursus voor de bosmaaier gevolgd bij it Stalhus in Lekkum. Deze twee leerlingen lopen stage in de gemeentelijke groenvoorziening en een opleiding voor de bosmaaier met een bijbehorend certificaat sluit daar goed op aan en helpt hen ook op weg richting werk. 
Op donderdag 28 november hebben ze een cursusdag gehad en op 5 december hebben ze de cursus afgesloten met een examen.
Beide leerlingen hebben dit succesvol gedaan en het certificaat voor de bosmaaier feestelijk in ontvangst kunnen nemen. 
De betreffende leerlingen zijn Bertus Bosgraaf en Michael van der Veen. 


 Woensdag 4 december 2019  Geslaagden hefruckcursus

Acht leerlingen hebben examen gedaan om het heftruckcertificaat te halen. Dit examen werd afgenomen bij Agrilog in Leeuwarden. De leerlingen hebben eerst een periode van 12 weken op school les gehad in de theorie van het heftruckcertificaat en hebben in de praktijk geoefend met de heftruck op het schoolterrein.Bij Agrilog zijn ze de hele dag bezig geweest met oefeningen om hun vaardigheid in het werken met de heftruck te laten zien.  Ook hebben ze  nog les gehad op een zogenaamde reachtruck .  Dat is een magazijnheftruck  die weer speciale vaardigheden  van de leerlingen vraagt.  De leerlingen hebben de examen dag in Leeuwarden als een prachtige dag ervaren, waarin de ze hun vaardigheden met de verschillende heftrucks goed konden laten zien. Allemaal gefeliciteerd met het behaalde resultaat. 
Het betreft de volgende leerlingen : Axcel Brederode; Sven Bokkers; Gustaaf Gerritsen; Eize Wouter Holtewes; Abdullhai Jeylani; Martijn de Jong; Marco Krikke en Hylke Oppedijk

 thumbnail IMG 2580   thumbnail IMG 2584


Dinsdag 26 november 2019  DART-toernooi PRO Dokkum.

Na anderhalve week oefenen op school en thuis was het dan zover. 120 leerlingen uit alle fasen deden mee aan dit jaarlijks darttoernooi. In de voorronden moesten alle deelnemers darten tegen leeftijdsgenoten in groepjes van zes darters.
Deze voorronden werden gespeeld in de ochtend en leverden uiteindelijk 16 finalisten op bij de jongens en 8 finalisten bij de meisjes.
In het middagprogramma moesten de winnaars van de ochtend uit gaan maken wie er in de grote finale kwam.
De eerste finale was de meisjes finale die gespeeld werd tussen 2 klasgenoten, Helena Kooistra en Noralyn Ringnalda (winnares vorig jaar)
In een leuke pot (best of three, 301)wist Noralyn ook dit jaar weer de eerste prijs in de wacht te slepen.
Bij de jongens hadden Jelmar Top (F1 en debutant) en Pieter Postma(F2) de finale bereikt.  In deze finale om twee gewonnen legs (501) liet Pieter zich van zijn beste kant zien en wist overtuigend te winnen.
Iedereen die meegeholpen heeft aan deze sportdag heel erg bedankt ''het was weer een succes!'

IMG 1437  IMG 1486

Woensdag 9 oktober 2019  PrO-Fryslan voetbaltoernooi.

In samenwerking met voetbalvereniging Be Quick Dokkum organiseert het PRO Dokkum jaarlijks een voetbaltoernooi voor leerlingen uit (met name) de middenbouw van het Praktijkonderwijs. Alle Praktijkscholen van Friesland namen deel en dit jaar was de deelname bijzonder groot. Er hadden zich maarliefst 8 jongensteams en 6 meisjesteams opgegeven.
Het weer was niet geweldig te noemen en af en toe regende het stevig. Toch werd er sportief gespeeld in de 33 wedstrijden op de 4 kunstgrasvelden.
Uiteindelijk speelden 4 teams hun finale. Bij de jongens speelde Piter Jelles uit Leeuwarden tegen De Compagnie uit Heerenveen. In de meisjesfinale was het ook Piter Jelles  uit Leeuwarden en De Diken uit Sneek die de finale wisten te bereiken.
In deze finales was het in beide gevallen het Piter Jelles (De Brege) uit Leeuwarden die met de grootste beker en de eer naar hun school terugkeerden.  Gefeliciteerd ! 
PRO-Dokkum jongens eindigden teleurstellend laatste maar de PRO Dokkum meisjes werden knap derde (zie foto)

zz voebal 19
V.l.n.r. Wietske, Fiona,Sabine,Melissa,Naomi,Hilda,Sandra en Hawa.

EINDUITSLAG:
Jongenstoernooi                                           Meisjestoernooi
1 Piter Jelles de Brege                                  1 Piter Jeles de Brege
2 De Compagnie 2                                        2 De Diken
3 Singelland de Venen                                 3 PRO Dokkum


September 2019  Vernieuwde Leerlingenraad

 aa leerling

 Maandag 26 augustus 2019  INTRODUCTIE DAG

zz intro1 zz intro2

zzintro3 zz intro4

  Dokkum, 12 juli 2019

Geachte ouders en verzorgers,

De zomervakantie is begonnen en het is tijd om van een welverdiende vakantie te genieten. Een aantal mooie vakantieweken liggen in het verschiet. Om er zeker van te zijn dat iedereen na de vakantie, uitgerust en wel, weer op het juiste tijdstip op school verschijnt even het volgende overzicht:

Maandag 26 augustus 2019 start het nieuwe cursusjaar. Dit is een introductiedag, elke fase organiseert een alternatief programma. Hieronder kunt u lezen wat we gaan doen. Belangrijk: Alle leerlingen nemen deze dag een eigen lunchpakket mee!

Fase 1 leerlingen worden vanaf 10.45 uur op school verwacht.
De leerlingen hebben een introductiedag op school, deze is om ongeveer 14.00 uur afgelopen.

Fase 2 leerlingen komen om 11.00 uur op school maar gaan vervolgens naar het Tolhuisbad in Dokkum.
Tot 13.30 uur is er volop gelegenheid om te zwemmen.

Fase 3 leerlingen beginnen het nieuwe cursusjaarjaar niet op school maar gaan sportief aan de slag op camping De Zilveren Maan, Boppewei 2, De Westereen. Vanaf 11.00 uur ben je daar welkom. Bij mooi weer staan er wateractiviteiten op het programma dus neem een handdoek en droge kleding mee. Leerlingen die op maandag 26 augustus stage lopen hoeven niet naar deze introductiedag maar melden zich op hun stageplek.

Rest ons nog u/jullie een prettige vakantie toe te wensen. Tot ziens op maandag 26 augustus!

Met vriendelijke groet,
Personeel PRO Dokkum