ProDokkum Logo

Toelating


Een leerling wordt op het PRO Dokkum aangemeld door de ouders, of door de school waar de leerling tot dan heeft gezeten, in samenwerking met de ouders.
Het komend schooljaar zal binnen het samenwerkingsverband 
waar onze school deel van uitmaakt, net als de afgelopen twee jaren, gebruik gemaakt gaan worden van de “Plaatsingswijzer”.
Dit is een toelatingsinstru
ment dat meer rekening houdt met de resultaten die een leerling in het basisonderwijs heeft behaald en waardoor een passende onderwijsvorm voor VO kan worden gekozen. 
De toelatingsprocedure van onze school die onder andere bestaat uit een gesprek, een toelatingstest, een beschikkingsaanvraag en een voorlichtingsavond wordt na de aanmelding in gang gezet.
Om tot PRO Dokkum te worden toegelaten moest voor een leerling een beschikking worden afgegeven door de RVC, de Regionale Verwijzings Commissie.
Vanaf het schooljaar 2015-2016 is de RVC opgeheven
en zal de beschikking worden afgegeven door het Samenwerkingsverband Friesland Noord (RPCL Pao).
Die beschikking wordt op basis van testgegevens verstrekt. In de testen wordt onderzocht hoe het staat met de cognitieve capaciteiten van de leerling en of er op bepaalde gebieden een leerachterstand is opgelopen tijdens de schoolloopbaan.
Bovendien kunnen sociaal-emotionele aspecten een rol spelen. Een leerling moet echter bovenal passen in het geheel van PRO Dokkum.
  Het kan voor komen dat de maximale capaciteit van het leerlingen aantal in een bepaalde leeftijdscategorie bereikt is vanwege een te groot aantal aanmeldingen. Dat komt met name voor in de loop van een cursusjaar wanneer er veel zij-instromers zijn. Om goed onderwijs te kunnen waarborgen moeten wij een leerling dan helaas weigeren. U vindt zulke mededelingen altijd op onze website.

Op de site van de Friese Plaatsingswijzer kunt u zien aan welke criteria moet worden voldaan om toegelaten te worden op het Praktijkonderwijs.

http://frieseplaatsingswijzer.nl/

Naast de plaatsingswijzer kunt u in de bijlages nog lezen hoe onze toelatingsprocedures zijn vormgegegeven. 

PS. (Jan 2020) Momenteel hebben de groepen van het 2e leerjaar en de 3e jaars jongensgroep een groepsgrootte van 15 leerlingen. Gezien het numerieke aantal leerlingen is er momenteel geen plaatsing in deze groepen mogelijk.